Lekkerlangedijk 2020

'Bourgondisch genieten op een unieke locatie'

29 en 30 mei 2020

Het bourgondische evenement van Langedijk en omstreken georganiseerd ten behoeve van het goede doel!

TICKETS

LekkerLangedijk 2020

Vorig jaar vond de 1e editie plaats van LekkerLangedijk. Een 2-daags bourgondisch evenement waar men kan genieten van heerlijk eten, goede wijnen en live muziek. Na de eerste succesvolle editie zal LekkerLangedijk ook in 2020 plaatsvinden. Op 29 en 30 mei zullen we wederom terugkeren op de unieke locatie middenin Langedijk.

Deelnemende restaurants LekkerLangedijk 2020

Programma – Meer informatie volgt!

Goede doel

Naast 2 gezellige dagen hebben wij en u ook geld ingezameld voor het goede doel. Voor deze editie was er gekozen om het Nationaal Ouderenfonds te ondersteunen.

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Zij bestrijden en voorkomen eenzaamheid.

Stichting Evenementen Langedijk, organisator van LekkerLangedijk, vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan dit probleem in Nederland. Een deel van alle inkomsten, na aftrek van kosten, zijn ten goede gekomen aan het Nationaal Ouderenfonds.

Dankzij de ondersteuning van u, onze sponsors en onze vrijwilligers hebben wij een geweldig bedrag kunnen overmaken.

Omdat wij het Nationaal ouderenfonds graag omarmen zullen we ook in 2020 een donatie doen aan dit goede doel!

Met dit bedrag ondersteunt het Nationaal Ouderenfonds meerdere activiteiten in onze regio. Waaronder de boodschappenPlusBus, Stranduitjes naar Petten en het bezoeken van ouderen in de regio.

Onze trotse partners voor LekkerLangedijk 2020

Wilt u ook partner worden van LekkerLangedijk?

Voorgerecht

 • 16x toegangskaart (weekendkaart)
 • 80 munten
 • Vermelding op website
 • 1x bouwhekbanner op terrein
 • Promotie in magazine, 1/2 pagina (oplage 50.000)
 • Promotie in magazine, 1/1 pagina (oplage 50.000; tegen meerprijs)
 • Ondersteuning goeddoel
 • Meer informatie over prijzen en het pakket?
Mail ons

Beste keuze!

Hoofdgerecht

 • 32x toegangskaart (weekendkaart)
 • 160 munten
 • Promotie in magazine, 1/1 pagina (oplage 50.000)
 • Vermelding op Facebook & website
 • Logo bij entree
 • 2x bouwhekbanner op terrein
 • Ondersteuning goeddoel
 • Meer informatie over prijzen en het pakket?
Mail ons

Nagerecht

 • 8x toegangskaart (weekendkaart)
 • 40 munten
 • Promotie in magazine, 1/4 pagina (oplage 50.000)
 • Vermelding op website
 • Promotie in magazine, 1/2 pagina (oplage 50.000 tegen meerprijs)
 • Ondersteuning goeddoel
 • Meer informatie over prijzen en het pakket?
Mail ons

Amuse

 • 4x toegangskaart (weekendkaart)
 • 20 munten
 • Vermelding in magazine (textueel)
 • Vermelding op website
 • Promotie in magazine, 1/4 pagina (oplage 50.000 tegen meerprijs)
 • Promotie in magazine, 1/2 pagina (oplage 50.000 tegen meerprijs)
 • Ondersteuning goeddoel
 • Meer informatie over prijzen en het pakket?
Mail ons

Huisregels

Het event LekkerLangedijk staat voor culinair genieten met passende optredens! Om dit voor al onze gasten te garanderen moeten we een aantal afspraken met elkaar maken.

 • Zorg dat je je legitimatie bij je hebt.
 • De beveiligers bij de entree mogen je visiteren en zij zijn vrij personen te weigeren.
 • Wij hebben alles voor je geregeld, eigen drank en eten meenemen is dus niet nodig en staan wij ook niet toe.
 • Wij tolereren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of intimidatie.
 • Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen op te volgen van de organisatie en beveiliging van LekkerLangedijk.
 • Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 • Tot een uur voor sluitingstijd kunnen wij mensen op ons terrein laten. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk.
 • Helaas zijn geen huisdieren toelaten, mede met het oog op de hygiëne.
 • Bezoekers mogen niet wildplassen, er zijn niet voor niets toiletvoorzieningen.
 • Wij staan geen (hinderlijke) samenscholing toe op en rondom het evenemententerrein.
 • Onze assistenten hebben te allen tijde de bevoegdheid om personen te weigeren.
 • Door het betreden van het evenemententerrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
 • Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder onze toestemming is commercieel/ professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.
 • Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming.
 • In het geval van klachten, van welke aard dan ook, verwacht ik dat je je meteen tot ons of iemand van onze organisatie zal wenden.
 • Bij het niet opvolgen van mijn huisregels moeten wij je naar huis sturen en zijn wij genoodzaakt onze vrienden van de politie in te schakelen.

Entree ticket / toegangsbewijs

 • Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde tijd.
 • Stichting Evenement Langedijk is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.
 • De hiernavolgende omstandigheden leiden nooit tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding aan bezoeker: a. het niet zichtbaar zijn van objecten uit de vaste collectie van Stichting Evenementen Langedijk; b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het evenemententerrein, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van het event; c. het naar de mening van de bezoeker niet corresponderen van teksten van de website, brochures of andere communicatiemiddelen van Stichting Evenementen Langedijk met het daadwerkelijk aanwezige; d. een aanpassing van de openingstijden in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door Stichting Evenementen Langedijk noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het evenemententerrein; e. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal; f. schade veroorzaakt door andere bezoekers; g. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten; h. ontzegging van de toegang tot het het event LekkerLangedijk i. verlies van het toegangsbewijs/ entreeticket.

Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens het evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende jaar. Stichting Evenementen Langedijk gaat na afloop van het evenement nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten. Consumptiemunten van voorgaande edities van LekkerLangedijk worden geweigerd.

Wij verheugen ons op jullie komst en laten we er een fantastisch event van maken!

Tickets bestellen – Meer informatie volgt

LekkerLangedijk ’20. Bestel nu je tickets!

Stichting Evenementen Langedijk
Post: Copernicusstraat 19, 1704SV, Heerhugowaard
Let op: Wij hebben geen bezoekadres!
KVK: 72780053

Social media